×

Scorecard more

 • Video
 • Reels
 • Article
 • Teams
 • Photogallery
 • Hunter BoyZ
  • Vivek Shaw
  • Ajay Ray
  • Anuj Sharma
  • Subodh Bhatt
  • Bharat Budal
  • Arvind Tiwari
  • Siddharth Dubey

  Hunter BoyZ

 • Madison Digital
  • Gaurang
  • Shivam
  • Ashish
  • Harsh
  • Mohit
  • Dipankar
  • Karan
  • Mayank

  Madison Digital

 • Havas Media Marvels
  • Venkat
  • Brijesh Yadav
  • Rohit Singh
  • Nitesh
  • Nirmal Singh
  • Ujjwal Singh
  • Rajesh Naithani

  Havas Media Marvels

 • InnOcean 11
  • Amit Negi
  • Veenit
  • Parvesh
  • Vicky
  • Saurabh Tiwari
  • Parwez
  • Sanju Rana
  • Saurabh Gorian

  InnOcean 11

 • Zenith Warriors
  • Mayank
  • Praveen
  • Bal
  • Himanshu
  • Ashish
  • Vasim

  Zenith Warriors

 • Team Wavemaker
  • Abhishek
  • Ashish Kumar
  • Ashish
  • Pawan
  • Anurag Sharma
  • Rajat
  • Kartikey Mishra

  Team Wavemaker

 • OMD
  • Umesh Kumar
  • Keshav Mishra
  • Lakshay Chahar
  • Ankit Kumar
  • Shail Kumar
  • Harsh Joshi
  • Sahil Rana
  • Manish Pundir
  • Manish Pundir

  OMD

 • Dentsu Lions
  • Akshay Dhody
  • Rahul Rajput
  • Rakshit Tuli
  • Dipanshu Rawat
  • Pravin Kumar
  • Prince Kalra
  • Rajeev Panwar
  • Virender Bhatia

  Dentsu Lions