Live Updates

 • 5:06 PM IST

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 168/8 ( R Dey 53, Rana Datta 2;Samiullah Beigh 3/28 ) vs J&K 318/4 decl, Target: 328 – DRAW, J & K gain 3 points on 1st innings lead

 • 4:32 PM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA 152/5 – Draw; HAR gain3 points on first innings lead

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 166/8 ( R Dey 53, Rana Datta 0;Samiullah Beigh 3/28 ) vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –
  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 241-allout ; target: 286 – HYD win by 45 runs.

 • 3:38 PM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : TN 65/1 (Abhinav Mukund 36, Kaushik Gandhi 16; Gurkeerat Mann 1 for 28 ) vs PUN 369/5 decl; target 306 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: RLWYS 150/1 (Saurabh 71 , Faiz Ahmad 20) MP 510/8 decl. – Madhya Pradesh and Railways match ends in a draw; MP gain 3 points on 1st innings lead.

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: VID 146/2 ( S Shrivastava 19 , Ganesh Satish 39; Deepak Punia 1/13 ) – Vidarbha win by 8-wickets; gain 6 points against Saurashtra

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: ODI 63/0 (Sandeep Pattanaik 27, Ranjit Singh 35) vs KAR 393 all-out, target 216 – DRAW , ODI gain 3 points on 1st inns lead

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA 105/3 (Sumiran Amonkar 45, Sagun Kamat 7 ) vs HAR 568 all-out; trail by 63 (2nd inns)

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 141/7 ( R Dey 34, N Sen Choudhary 5 30; Ram Dayal 3/48 ) vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 144/2 (Robin Bist 41, P Dogra 13 ) vs SER 295/9 decl. – target 401 runs – DRAW ; Services gain 3 points on 1st innings lead

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 199/6 (S Ruikar 6, Avnish Dhaliwal 29; Ravi Kiran 3/36 )vs HYD 122; target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 193/4 ( A Pradeep 2, Hanuma Vihari 53) vs KER 302/6 decl; target 296 runs – Draw, AP gain 3 points on fist inns lead

 • 3:10 PM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : GUJ 71/0 (S Gohil 12 , P Panchal 51) vs MUM 422 – lead 86 (2nd inns )

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : TN 44/0 (Abhinav Mukund 25, Kaushik Gandhi 6; Gurkeerat Mann 1 for 7 ) vs PUN 369/5 decl; target 306 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: RLWYS 144/1 (Saurabh 68 , Faiz Ahmad 17) MP 510/8 decl. – lead by 5
  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: VID 90/1 (Ramaswamy 44, Ganesh Satish 26; Deepak Punia 1/13 ) vs SAU 189– target 137 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: ODI 60/0 (Sandeep Pattanaik 26, Ranjit Singh 34) vs KAR 393 all-out, target 216

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA 92/3 (Sumiran Amonkar 38, Sagun Kamat 1 ) vs HAR 568 all-out; trail by 63 (2nd inns)

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 130/7 ( R Dey 30, R A Dey 30; Ram Dayal 3/48 ) vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 144/2 (Robin Bist 40, P Dogra 2 ) vs SER 295/9 decl. – target 401 runs

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 178/5 (Ashutosh Singh 61, Avnish Dhaliwal 20; Ravi Kiran 3/36 )vs HYD 122; target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 167/3 ( Ricky Bhui 24, Hanuma Vihari 44) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 2:37 PM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : GUJ 59/0 (S Gohil 10 , P Panchal 42) vs MUM 422 – lead 74 (2nd inns )

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : TN 27/0 (Abhinav Mukund 14, kaushik Gandhi 0; Gurkeerat Mann 1 for7 ) vs PUN 369/5 decl; target 306 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: RLWYS 131/1 (Saurabh 59 , Faiz Ahmad 14) MP 510/8 decl. – trail by 8
  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: VID 71/1 (Ramaswamy 36, Ganesh Satish 15; Deepak Punia 1/13 ) vs SAU 189– target 137 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: ODI 54/0 (Sandeep Pattanaik 23, Ranjit Singh 30) vs KAR 393 all-out, target 216

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA 82/2 (Sumiran Amonkar 36, Reagan Pinto 19 ) vs HAR 568 all-out; trail by 73 (2nd inns)

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 113/6 ( R Dey 16, A A Dey 0; Ram Dayal 2/41 ) vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 122/2 (Robin Bist 26, P Dogra 5 ) vs SER 295/9 decl. – target 401 runs

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 160/5 (Ashutosh Singh 58, Avnish Dhaliwal 5; Ravi Kiran 3/36 )vs HYD 122; target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 152/3 ( Ricky Bhui 14, Hanuma Vihari 44) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 2:09 PM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : GUJ 48/0 (S Gohil 7 , P Panchal 34) vs MUM 422 – lead 63 (2nd inns )

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : TN 13/0 (Abhinav Mukund 11, L Suryapprakash 1) vs PUN 369/5 decl; target 306 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: RLWYS 107/1 (Saurabh 48 , Faiz Ahmad 1) MP 510/8 decl. – trail by 32

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: VID 35/0 (Ramaswamy 15, Faiz Fazal 19) vs SAU 189– target 137 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: ODI 37/0 (Sandeep Pattanaik 21, Ranjit Singh 16) vs KAR 393 all-out, target 216

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA 63/2 (Sumiran Amonkar 28, Reagan pinto 9 ) vs HAR 568 all-out; trail by 92 (2nd inns)

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 92/5 ( R Dey 6, Gurinder Singh 5; Ram Dayal 2/41 )vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 107/2 (Robin Bist 16, P Dogra 0 ) vs SER 295/9 decl. – target 401 runs

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 142/5 (Ashutosh Singh 45, Avnish Dhaliwal 0; Ravi Kiran 3/36 )vs HYD 122; target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 139/3 ( Ricky Bhui 1, Hanuma Vihari 44) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 1:26 PM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : GUJ 22/0 (S Gohil 3 , P Panchal 17) vs MUM 422 – lead 37 (2nd inns )

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : TN vs PUN 369/5 decl; lead by 299(2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: RLWYS 50/0 (Saurabh 29 , Shivakant Shukla 20) MP 510/8 decl. – trail by 85

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: VID vs SAU 189– target 137 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: ODI 15/0 (Sandeep Pattanaik 10, Ranjit Singh 5) vs KAR 393 all-out, target 216

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA 31/1 (Sumiran Amonkar 19, Snehal Kauthankar 4) vs HAR 568 all-out; trail by 124 (2nd inns)

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 68/3 (U Bose 38; Zahoor Sofi 1/14 )vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 45/0 (P Chopra 46, A Kalsi 23 ) vs SER 295/9 decl. – target 401 runs

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 117/4 (Ashutosh Singh 37, Kaif 7; Ravi Kiran 2/18 )vs HYD 122; target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 120/2 ( KS Bharat 60, Hanuma Vihari 25) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 12:54 PM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : GUJ 9/0 (S Gohil 1 , P Panchal 6) vs MUM 422 – lead 24 (2nd inns )

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 311/4 (Mandeep Singh 122, Manpreet Grewal 16; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 241 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: RLWYS 19/0 (Saurabh 13 , Shivakant Shukla 5) MP 510/8 decl. – trail by 119

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 180/9 ( K D Patel 3 , Deepak Punia 7; Mohammad Azhar Shaikh 3/29 ) vs VID 347 – Lead by 134 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: ODI vs KAR 393 all-out, lead 230 (2nd inns)–

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA 8/0 (Sumiran Amonkar 3, Swapnil Asnodkar 4) vs HAR 568 all-out; trail by 147 (2nd inns)

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 47/1 (U Bose 28,S Patel 14; Zahoor Sofi 1/14 )vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 45/0 (P Chopra 26, A Kalsi 17 ) vs SER 295/9 decl. – target 401 runs

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 98/3 (Ashutosh Singh 43, A Khare 27; Ravi Kiran 2/18 )vs HYD 122; target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 101/2 ( KS BHarat 60, Hanuma Vihari 25) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 12:33 PM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : GUJ 2/0 (S Gohil 1 , P Panchal 0) vs MUM 422 – lead 17 (2nd inns )

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 268/3 (Mandeep Singh 103, Gurkeerat Mann 52; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 198 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: RLWYS 0/0 (Saurabh , Shivakant Shukla 0) MP 510/8 decl. – trail by 131

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 174/8 (Jaydev Undadkat 4 , Deepak Punia 5; Mohammad Azhar Shaikh 3/29 ) vs VID 347 – Lead by 128 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 379/7 (Gowtham K 35, Shreyas Gopal 77 ; Dhiraj Singh 3/58) vs ODI 342; lead 216 (2nd inns)–

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA 4/0 (Sumiran Amonkar 3, Swapnil Asnodkar 1) vs HAR 568 all-out; trail by 151 (2nd inns)

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 34/1 (U Bose 23, S Patel 6; Zahoor Sofi 1/14 )vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 23/0 (P Chopra 14, A Kalsi 8 ) vs SER 295/9 decl. – target 401 runs

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 86/3 (Ashutosh Singh 19, A Khare 39; Ravi Kiran 2/18 )vs HYD 122; target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 96/2 ( KS BHarat 56, Hanuma Vihari 24) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 11:56 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : GUJ 2/0 (S Gohil 1 , P Panchal 0) vs MUM 422 – lead 17 (2nd inns )

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 267/3 (Mandeep Singh 102, Gurkeerat Mann 52; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 197 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: MP 510/8 (Saransh Jain 5, Ishwar Pandey 9 ; Avinash Yadav 3/90) vs RLWYS 371 –

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 169/8 (Jaydev Undadkat 4 , ; Mohammad Azhar Shaikh 3/25 ) vs VID 347 – Lead by 123 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 371/7 (Gowtham K 34, Shreyas Gopal 70 ; Dhiraj Singh 3/58) vs ODI 342; lead 208 (2nd inns)–

  At Chennai, Maharashtra vs Assam : ASM 234- MAHA win by an innings and 52 runs.

  At Wayanad, Rajasthan vs Delhi : DEL DEL 156/8 ( Sumit Narwal 27, Pradeep Sangwan 4 ; T M Ul Haq 2/28) vs RAJ 221; Win by 2-wickets
  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: GOA vs HAR 568 all-out; trail by 155

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI 32/1 (U Bose 21, S Patel 6; Zahoor Sofi 1/14 )vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 19/0 (P Chopra 10, A Kalsi 8 ) vs SER 295/9 decl. – target 401 runs

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 80/3 (Ashutosh Singh 18, A Khare 34; Ravi Kiran 2/18 )vs HYD 122 all-out vs CHH 188 – target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 52/2 ( KS BHarat 28, Hanuma Vihari 9) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 11:34 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : GUJ vs MUM 422 – lead 15 (2nd inns )

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 241/3 (Mandeep Singh 88, Gurkeerat Mann 40; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 171 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: MP 487/7 (Ankit Sharma 30, ; Avinash Yadav 3/90) vs RLWYS 371 –

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 157/4 (M Jivrajani 37 , jaydev Shah 7 ; Akshay wakhare 1/17 ) vs VID 347 – Lead by 111 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 341/7 (Gowtham K 26, Shreyas Gopal 48 ; Dhiraj Singh 3/58) vs ODI 342; lead 178 (2nd inns)–

  At Chennai, Maharashtra vs Assam : ASM 234- MAHA win by an innings and 52 runs.

  At Wayanad, Rajasthan vs Delhi : DEL 156/8 ( Sumit Narwal 27, Pradeep Sangwan 4 ; T M Ul Haq 2/28) vs RAJ 221; Win by 2-wickets
  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: HAR 548/8 ( S Pahal 39 , H Patel 43; Amulya Pandrekar 2/100) vs GOA 413 –

  At Mumbai, Tripura vs J & K : TRI vs J&K 318/4 decl, Target: 328 –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: HIM 1/0 vs SER 295/9 decl. ;- target 401 runs

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 67/3 (Ashutosh Singh 5, A Khare 34; Ravi Kiran 2/18 )vs HYD 122 all-out vs CHH 188 – target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 52/2 ( KS BHarat 28, Hanuma Vihari 9) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 11:14 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : MUM 399/9 (Shardul Thakur 47, Vishal Dabholkar 8; Bumrah 5/61) vs GUJ 437 –

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 208/2 (Mandeep Singh 79, Gurkeerat Mann 21; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 122 (2nd inns)-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: MP 463/6 (Ankit Sharma 19, Devendra Bundela 183 ; Avinash Yadav 3/90) vs RLWYS 371 –

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 146/4 (M Jivrajani 28 , jaydev Shah 5 ; Akshay wakhare 1/17 ) vs VID 347 – Lead by 100 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 318/7 (Gowtham K 10, Shreyas Gopal 41 ; Dhiraj Singh 3/58) vs ODI 342; lead 155 (2nd inns)–

  At Chennai, Maharashtra vs Assam : ASM 232/9 ( Mrinmoy Dutta 0, Arun Karthick 85; M Sayyad 4/46) vs MAHA 542; Trail 54 (2nd inns) –

  At Wayanad, Rajasthan vs Delhi : DEL 134/6 ( Sumit Narwal 18, Nitish Rana 30 ; Pankaj Singh 2/39) vs RAJ 221; target 153 –

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: HAR 518/7 ( S Pahal 30 , H Patel 23; Amulya Pandrekar 2/100) vs GOA 413 –

  At Mumbai, Tripura vs J & K : J&K 318/4 (Aditya Partap 51 ,Ian Chauhan 129; A Dey 2/28) vs TRI 297 – Lead 336 runs –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: SER 294/9 ( VU yadav 22,Sachidanand Pandey 16; Mayank Dagar 4/61) vs Himachal 296; lead by 400 runs (2nd inns) –

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 58/3 (Ashutosh Singh 1, A Khare 29; Ravi Kiran 2/18 )vs HYD 122 all-out vs CHH 188 – target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 52/2 ( KS BHarat 28, Hanuma Vihari 9) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 10:44 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : MUM 375/8 (Shardul Thakur 30, Aditya Dhumal 6 ; Bumrah 5/61) vs GUJ 437 –

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 172/2 (Mandeep Singh 68, Uday Kaul 61; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 102-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: MP 434/6 (Ankit Sharma 8, Devendra Bundela 165 ; Avinash Yadav 3/90) vs RLWYS 371 –

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 136/4 (M Jivrajani 23 , jaydev Shah 4 ; Akshay wakhare 1/17 ) vs VID 347 – Lead by 94 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 294/6 (CM Gautam 93, Shreyas Gopal 33 ; Dhiraj Singh 3/54) vs ODI 342; lead 131 (2nd inns)–

  At Chennai, Maharashtra vs Assam : ASM 216/8 ( Arup Das 0, Arun Karthick 71; A Sanklecha 3/39) vs MAHA 542; Trail 70 (2nd inns) –

  At Wayanad, Rajasthan vs Delhi : DEL 112/6 ( Sumit Narwal 8, Nitish Rana 23 ; Pankaj Singh 2/39) vs RAJ 221; target 153 –

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: HAR 481/7 ( S Pahal 4 , H Patel 12; Amulya Pandrekar 2/100) vs GOA 413 –

  At Mumbai, Tripura vs J & K : J&K 272/4 (Aditya Partap 32 ,Ian Chauhan 102; A Dey 2/28) vs TRI 297 – Lead 290 runs –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: SER 258/7 ( VU yadav 10,Diwesh Pathania 11; Mayank Dagar 3/45) vs Himachal 296; lead by 363 runs (2nd inns) –

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 36/2 ( Manoj Singh 13, A Khare 14; Ravi Kiran 2/18 )vs HYD 122 all-out vs CHH 188 – target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 49/2 ( KS BHarat 26, Hanuma Vihari 8) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 10:28 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : MUM 362/8 (Shardul Thakur 23, Aditya Dhuml 1 ; Bumrah 5/61) vs GUJ 437 –

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 158/2 (Mandeep Singh 61, Uday Kaul 54; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 88-

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: MP 422/6 (Ankit Sharma 4, Devendra Bundela 162 ; Avinash Yadav 3/90) vs RLWYS 371 –

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 131/4 (M Jivrajani 18 ,Chirag Jani 0 ; Akshay wakhare 1/17 ) vs VID 347 – Lead by 85 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 282/6 (CM Gautam 87, Shreyas Gopal 28 ; Dhiraj Singh 3/54) vs ODI 342; lead 119 (2nd inns)–

  At Chennai, Maharashtra vs Assam : ASM 200/8 ( Arup Das 0, Arun Karthick 56; A Sanklecha 3/39) vs MAHA 542; Trail 86 (2nd inns) –

  At Wayanad, Rajasthan vs Delhi : DEL 100/5 ( Milind 10, Nitish Rana 19 ; Pankaj Singh 2/39) vs RAJ 221; target 153 –

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: HAR 464/7 ( S Pahal 1 , H Patel 0; Amulya Pandrekar 2/100) vs GOA 413 –

  At Mumbai, Tripura vs J & K : J&K 258/4 (Aditya Partap 26 ,Ian Chauhan 94; A Dey 2/28) vs TRI 297 – Lead 276 runs –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: SER 247/7 ( U yadav 6,Diwesh Pathania 4; Mayank Dagar 3/44) vs Himachal 296; lead by 352 runs (2nd inns) –

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 21/2 ( Manoj Singh 8, A Khare 4; Ravi Kiran 2/5 )vs HYD 122 all-out vs CHH 188 – target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 35/2 ( KS BHarat 17, Hanuma Vihari 4) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 10:09 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : MUM 344/8 (Shardul Thakur 6, Vishal Dabholkar ; Bumrah 4/50) vs GUJ 437 –

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 153/2 (Mandeep Singh 58, Uday Kaul 52; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 83–

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: MP 406/5 (Shubham Sharma 119, Devendra Bundela 149 ; Avinash Yadav 3/90) vs RLWYS 371 –

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 115/3 (M Jivrajani 17 , Sheldon Jackson 8; S Wagh 1/9 ) vs VID 347 – Lead by 73 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 275/6 (CM Gautam 84, Shreyas Gopal 24 ; Dhiraj Singh 3/54) vs ODI 342; lead 113(2nd inns)–

  At Chennai, Maharashtra vs Assam : ASM 187/6 (sarupam Purkayastha 59, Arun Karthick 53; A Sanklecha 3/39) vs MAHA 542; Trail 99(2nd inns) –

  At Wayanad, Rajasthan vs Delhi : DEL 85/5 ( Milind 7, Nitish Rana 1 ; Pankaj Singh 2/39) vs RAJ 221; target 153 –

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: HAR 445/5 (A Mishra 2, R Sharma 1; Amulya Pandrekar 2/100) vs GOA 413 –

  At Mumbai, Tripura vs J & K : J&K 230/4 (Aditya Partap 9 ,Ian Chauhan 83; A Dey 2/28) vs TRI 297 – Lead 252 runs –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: SER 237/6 ( U yadav 1, Rahul Gahlaut 57; Mayank Dagar 3/44) vs Himachal 296; lead by 342 runs (2nd inns) –

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 14/2 ( Manoj Singh 6, A Khare 0; Ravi Kiran 2/5 )vs HYD 122 all-out vs CHH 188 – target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 31/2 ( KS BHarat 17, Hanuma Vihari 0) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 9:48 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : MUM 343/7 (Shardul Thakur 5, Shubham Ranjane 5; Bumrah 4/50) vs GUJ 437 –

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 137/2 (Mandeep Singh 46, Uday Kaul 48; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 67 –

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: MP 377/5 (Shubham Sharma 105, Devendra Bundela 138 ; Avinash Yadav 3/90) vs RLWYS 371 –

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 102/3 (M Jivrajani 8 , Sheldon Jackson 0; S Wagh 1/9 ) vs VID 347 – Lead by 56 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 263/6 (CM Gautam 75, Shreyas Gopal 22 ; Dhiraj Singh 3/54) vs ODI 342; lead 100(2nd inns)–

  At Chennai, Maharashtra vs Assam : ASM 152/6 (sarupam Purkayastha 37, Arun Karthick 40; A Sanklecha 3/39) vs MAHA 542; Trail 137(2nd inns) –

  At Wayanad, Rajasthan vs Delhi : DEL 68/4 (Dhawan 45, Nitish Rana 1 ; Pankaj Singh 2/15) vs RAJ 221; target 153 –

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: HAR 428/3 (N Saini 219, Rajat Paliwal 22; Amulya Pandrekar 1/60) vs GOA 413 –

  At Mumbai, Tripura vs J & K : J&K 210/4 (Aditya Partap 0 ,Ian Chauhan 72; A Dey 2/28) vs TRI 297 – Lead 228 runs –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: SER 223/5 (Khalid Ahmad 7, Rahul Gahlaut 50; Mayank Dagar 3/40) vs Himachal 296; lead by 328 runs (2nd inns) –

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: CHH 3/0 (S Gupta 2, Abhimanyu Chauhan 0 )vs HYD 122 all-out vs CHH 188 – target: 286 –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 21/0 ( KS BHarat 10, Prashanth Kumar 10) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 9:31 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  Group A

  At Hubli, Gujarat vs Mumbai : MUM 330/6 (Shreyas Iyer 193, Shubham Ranjane 0; Bumrah 4/50) vs GUJ 437 –

  At Nagpur, Tamil Nadu vs Punjab : PUN 127/2 (Mandeep Singh 40, Uday Kaul 44; Aswin Crist 1/28)vs TN 354; lead by 57 –

  At New Delhi, Madhya Pradesh vs Railways: MP 367/5 (Shubham Sharma 100, Devendra Bundela 132 ; Avinash Yadav 3/90) vs RLWYS 371 –

  Group B

  At New Delhi, Vidarbha vs Saurashtra: SAU 93/2 (M Jivrajani 0 , Snell Patel 61; Akshay Wakhare 1/17) vs VID 347 – Lead by 47 runs. –

  At New Delhi, Odisha vs Karnataka: KAR 250/6 (CM Gautam 68, Shreyas Gopal 16 ; Dhiraj Singh 3/54) vs ODI 342; lead 87(2nd inns)–

  At Chennai, Maharashtra vs Assam : ASM 124/6 (sarupam Purkayastha 167, Arun Karthick 34; A Sanklecha 3/39) vs MAHA 542; Trail 162(2nd inns) –

  At Wayanad, Rajasthan vs Delhi : DEL 58/3 (Dhawan 37, V Tokas 10 ; Pankaj Singh 1/15) vs RAJ 221; target 153 –

  Group C

  At Ghaziabad, Haryana vs Goa: HAR 396/3 (N Saini 213, Rajat Paliwal 2; Amulya Pandrekar 1/60) vs GOA 413 –

  At Mumbai, Tripura vs J & K : J&K 203/3 (Parvez Rasool 60 ,Ian Chauhan 70; A Dey 2/28) vs TRI 297 – Lead 219 runs –

  At Surat, Services vs Himachal Pradesh: SER 200/5 (Khalid Ahmad 1, Rahul Gahlaut 32; Mayank Dagar 3/40) vs Himachal 296; lead by 305 runs (2nd inns) –

  At Valsad, Hyderabad vs Chhattisgarh: HYD 122 all-out vs CHH 188 – Lead 285 runs –

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 5/0 ( KS BHarat 1, Prashanth Kumar 4) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

 • 9:20 AM IST

  Day 4, livescores ranjitrophy http://bit.ly/2gCQvYz

  At Guwahati, Kerala vs Andhra Pradesh: AP 5/0 ( KS BHarat 1, Prashanth Kumar 4) vs KER 302/6 decl; target 296 runs –

Live Cricket Score, Ranji Trophy, Ranji Trophy 2016-17, Ranji Trophy 2016-17 live score, ranji trophy live day 4, Live score, Ranji Trophy Live Streaming day 4, Ranji Trophy Match Results

Good Morning, शुभ प्रभात! Hello and Welcome to CricketCountry’s live coverage of Day 4 of Round 7 of the ongoing Ranji Trophy 2016-17, as we bring to you the live updates from all the matches. The much awauted Round 7 is all set to get over on Thursday, as few of the teams are nearing their win, while few are being contested even side, as they are undore of who will have the last laugh at the end of the day, and round, while few matches are also all set for a draw. the conclusion of this round would see a couple of more rounds remaining as the tournament just starts getting exciting from hereon. Ranji Trophy 2016-17 Points Table & team standings

Odisha bowlers made merry against Karnataka batsmen, who did not make good use of the starts. Both teams from Group B are playing at the Palam A Ground in Model Sports Complex, New Delhi in their Round & tie of Ranji Trophy 2016-17. Also, Vidarbha batting suffered a batting collapse on Day Three to be bundled out for 347 runs in their first innings against Saurashtra’s total of 301 runs. Both teams are playing their Ranji Trophy 2016-17, Round 7 tie at Karnail Singh Stadium in Delhi.

Starting Day Three on 58 for no loss , Mumbai were just 109 runs adrift Gujarat’s score of 437 runs. Mumbai and Gujarat are clashing at the KSCA Rajnagar Stadium in Hubli, in Round 7 of the Ranji Trophy 2016-17 edition. Also, Assam’s disappointing batting continued on Day Three as they lost wickets quickly on Day Three of Round 7 of the Ranji Trophy 2016-17 against Maharashtra. The match is being played at IIT Chemplast, Chennai.

Kerala are in a dominating position as they play Andhra in the Round 7 match on Day Three of Ranji Trophy 2016-17. The match is being played at the Barsapara Cricket Stadium, Guwahati. Also, both Hyderabad and Chhattisgarh have equal chances to bag six points at the end of Day Three as they play each other in the Round 7 match of Ranji Trophy 2016-17. The match is being played at the Sardar Patel Stadium, Valsad.

Punjab have held on to their nerves and came out fighting in the Round 7 encounter of the Ranji Trophy 2016-17 against Tamil Nadu as they 51 runs lead with eight wickets intact. They are in a delicate situation at the moment and will have ti pull up and pile more runs to their existing score. Also, Jammu and Kashmir fought back well enough as they attained a much needed 216-run lead over minnows Tripura on Day 3 of Round 7 of the ongoing Ranji Trophy 2016-17, at the Bandra Kurla Complex in Mumbai on Wednesday.

Former champions Delhi are well on course for a win, as they are just 102 runs short of a win over fellow former champions Rajasthan, at stumps on Day 3 of Round 7 of the ongoing Ranji Trophy 2016-17, at the Krishnagiri Stadium in Wayanad, Kerala on Wednesday.