MS Dhoni's wife Sakshi. Photo courtesy: Sakshi Dhoni on Twitter
MS Dhoni’s wife Sakshi poses with one of the “toys.” Photo courtesy: Sakshi Dhoni on Twitter